ילדים במוסדות החינוך לעזרת נזקקים

טקסט
ילדים במוסדות החינוך לעזרת נזקקים

 בטל חיים ניתן לקבל חומרי עזר מגוונים לקידום פעילות החל מגן ילדים כולל חוברת הדרכה מקצועית "מאדם לאדם"